Η KM Design ιδρύθηκε το 1998 και ειδικεύεται στη μελέτη για την κατασκευή μεγάλων οδικών έργων, κυκλοφοριακές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, κατασκευή Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.), σταθμούς διοδίων και μελέτες δικτύων υποδομών.

Η KM Design παρέχει τεχνική και μελετητική υποστήριξη σε πληθώρα έργων του Δημοσίου αλλά και έργων Παραχώρησης (Π.Α.Θ.Ε., Ιονία Οδός κ.α.) από το αρχικό στάδιο προσφοράς, την προμελέτη, κατά την διάρκεια κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Το εκτεταμένο αρχείο από όλες τις μελέτες μας καλύπτει σχεδόν όλους τους οδικούς άξονες της Ελλάδος και από την κωδικοποιημένη βάση δεδομένων που διατηρούμε, μπορούμε να αντλήσουμε την αναγκαία πληροφόρηση για την άμεση επίλυση οιουδήποτε τεχνικού θέματος που μπορεί να προκύψει κατά την φάση της μελέτης ή της κατασκευής.

Τα σύγχρονα μέσα, η μεγάλη τεχνογνωσία καθώς και η επιστημονική-επαγγελματική προσέγγιση με πρότυπο τον σχεδιασμό οδικών δικτύων που παρέχουν ασφαλή οδήγηση και άνεση, καθιστούν την KM Design την πρώτη επιλογή ανάμεσα στον ανταγωνισμό.

Οι άριστα καταρτισμένοι και ειδικευμένοι συνεργάτες μας χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα που έχει αναπτύξει η τεχνολογία της πληροφορικής, προσφέρουν στη δημιουργία πρότυπων – αποτελεσματικών και πάνω απ’όλα ασφαλών οδικών δικτύων.

Συνεχίζοντας τη μέχρι τώρα πετυχημένη πορεία μας (δείγματα της δουλειάς μας μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο έργα), με κριτήριο τη σύγχρονη και επιστημονική προσέγγιση κάθε έργου, η ΚΜ Design αποτελεί την πρώτη επιλογή για τις μελέτες οδικών δικτύων.