Η ΚΜ Μελετών έχει να επιδείξει ένα ευρύ επιτελείο ανθρώπων υψηλής τεχνογνωσίας και κατάρτισης. Το σημαντικότερο προτέρημα της εταιρίας στο χώρο που δραστηριοποιείται είναι το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του προσωπικού της, καθέναν στον τομέα του, γεγονός σπουδαίας σημασίας για την εξέλιξη και άνοδο της εταιρίας από το έτος ίδρυσής της έως σήμερα.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Κούκης Αλέξανδρος - Πολιτικός Μηχανικός

Μαυραντωνίου Ανδρέας - Τοπογράφος Μηχανικός

Μαυραντωνίου Κων/νος - Πολιτικός Μηχανικός

Σκουρή Κυριακή - Πολιτικός Μηχανικός

Γεωργαντάς Ιωάννης - Πολιτικός Μηχανικός

Καραβάς Δημήτριος - Τοπογράφος Μηχανικός

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βάρτζη Ελένη - Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕΙ Αθήνας

Γεωργίου Κων/νος - Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας

Αλογόμια Μαρία - Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας

Τουλιάτος Γιώργος - Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ Αθήνας

Λαιμοδέτη Βιβή - Γραμματέας

Μιχαηλίδης Γιάννης - Λογιστήριο

 

Η ΚΜ Μελετών κατέχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία γεγονός που φαίνεται από τα πτυχία που διαθέτει σε πολλούς τομείς στο δυναμικό της.

Συγκοινωνιακά Δ
Στατικά Γ
Υδραυλικά Β
Τοπογραφικά Β (Υπο αναβάθμιση σε Γ)