Ακολουθούν ενδεικτικά έργα τα οποία έχει αναλάβει εξ'ολοκλήρου ή εν μέρει η ΚΜ Μελετών.


ΕΤΟΣ
ΕΡΓΟ  
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
       
1992
Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής για τα έργα υποδομής και οδοποιίας για τον πρότυπο Σταθμό εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΙΡΙΟΣ) στη Χ.Θ. 43+000 του αυτοκ/δρόμου Αθηνών - Κατερινής
 
ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ
1994
Μελέτη έργων υποδομής και οδοποιίας για τον διαγωνισμό Σταθμών εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων στη Χ.Θ. 65+800 του αυτοκ/δρόμου Αθηνών - Θεσσαλονίκης
 
ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ
1996
Μελέτη οδοποιίας και σήμανσης ασφάλισης στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Λαμίας στο τμήμα Υλίκη - Κάστρο με το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Οριστική μελέτη με ταυτόχρονη κατασκευή, προυπολογισμού 73.000.000 Ευρώ.
 
Κ/Ξ ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ
1996
Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το έργο "Μελέτη - Κατασκευή" τμήματος Κ1 - Κ4 της ευρείας παράκαμψης Πατρών
 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝ. ΟΛΥΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ
1998
Μελέτη οδοποιίας στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Λαμίας στην περιοχή της κατολίσθησης της Μαλακάσας για το έργο "Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης Μαλακάσας", προυπολογισμού 16.140.000 Ευρώ.
 
Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ
ΟΜΑΣ ΑΤΕ
1999
Μελέτη οδοποιίας και σήμανσης ασφάλισης στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Κορίνθου που αφορούν το έργο "Κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ τμήμα Αθήνα - Κόρινθος", προϋπολογισμού 15.000.000 Ευρώ.
 
ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
1999
Μελέτη οδοποιίας και σήμανσης ασφάλισης στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Λαμίας που αφορούν το έργο "Κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ τμήμα Αθήνα - Υλίκη προϋπολογισμού 15.000.000 Ευρώ.
 
Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ
ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ
1999
Συμμετοχή στο διαγωνισμό για μελέτη - κατασκευή" των έργων "Νέο κτίριο αεροσταθμού και Διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου Διονύσιος Σολωμός"
 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΑΕ
1999
Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το έργο "Μελέτη κατασκευή προστατευμένου κτιρίου κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CARS) στην περιοχή της Λάρισας"
 
Κ/Ξ ΑΒΑΞ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ
ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ
2000
Μελέτη οδοποιίας και σήμανσης ασφάλισης στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Λαμίας που αφορούν το έργο "Κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα Υλίκη - Άγιος Κωνσταντίνος", προυπολογισμού 72.500.000 Ευρώ.
 
Κ/Ξ ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ
2000
Βελτίωση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλης Μεσολογγίου και Επέκταση αυτών σε Τριτοβάθμια Επεξεργασία (16.000 ισοδ. κατ). Υδραυλικές και Στατικές μελέτες.
 
2000
Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Ακαθάρτων Υδάτων Δήμου Πάργας (24.000 ισ. κατ.). Υδραυλικές και Στατικές μελέτες.
 
2000
Μελέτη κατασκευής ΧΥΤΑ Αλμυρού. Στατική μελέτη.
 
2000
Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού Αλεξανδρούπολης. Υδραυλική και Στατική μελέτη.
 
2000
Μελέτη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Η/Μ Αντλιοστασίων Οικισμού Βασιλικής Δήμου Απολλωνίων . Υδραυλική και Στατική μελέτη.
 
2000
Μελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Γαλαξειδίου. Υδραυλική και Στατική μελέτη.
 
2000
Οριστική Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης του τμήματος 4.1.3 της Εγνατίας Οδού (Παναγιά – Γρεβενά), σε συνεργασία με την εταιρεία ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Υδραυλική μελέτη.
 
2001
Οριστικές μελέτες ΧΥΤΑ και Δικτύων Υποδομής για την Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Κομποστοποίησης και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Θέση Κόρακα – Ακρωτηρίου Χανίων. Υδραυλική μελέτη.
 
2001
Μελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Θριασίου Πεδίου. Υδραυλική και Στατική μελέτη.
 
2001
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Σαμικού για τον ΔΗΜΟ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ . Υδραυλική μελέτη.
 
2002
Αδειοδότηση, Μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη δικτύου οπτικής ίνας για την διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών κέντρων και σταθμών βάσης από Αθήνα έως Θεσσαλονίκη
 
VODAFONE
2002
Συμπληρωματικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής οδοποιίας και σήμανσης ασφάλισης για το έργο της παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας και του τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας - Λιναριάς της Ε.Ο. Βυτίνας - Αρχαίας Ολυμπίας, προυπολογισμού 40.000.000 Ευρώ.
 
ALPINE MAYREDER
BAU GmbH
2002
Οριστικές Μελέτες Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Γρεβενών. Υδραυλική και Στατική μελέτη.
 
2002
Οριστικές Μελέτες Αποχέτευσης Ομβρίων για το έργο ΕΕ11/01 Λ. Βάρης – Κορωπίου – Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000. Υδραυλική μελέτη.
 
2002
Προμελέτες Ανακαίνισης και Επέκτασης Κύριου Συλλεκτήρα «Ι» BRASOV – Ρουμανία. Υδραυλική μελέτη.
 
REHABILITATION AND DEVELOPMENT OF THE “I” SEWER COLLECTOR
2002
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Ε.Ο. Βάρης – Κορωπίου από Χ.Θ. 6+940 έως Χ.Θ. 11+145. Δίκτυα συλλογής. Υδραυλική μελέτη.
 
2002
Οριστική Μελέτη επέκτασης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών Κρατικού Αερολιμένα Ικαρίας. Υδραυλική μελέτη.
 
ΥΠΑ
2003
Απογραφή περιουσιακών στοιχείων για το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) στο τμήμα από Αθήνα μέχρι Σκάρφια
 
Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
2003
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Χαμηλών Σημείων Λ. Βάρης – Κορωπίου από Χ.Θ. 0+850 έως Χ.Θ. 2+000 σε Συνδυασμό με την Αποχέτευση της Ευρύτερης Περιοχής. Υδραυλική μελέτη.
 
2004
Συμμετοχή στην μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων και υπολειπόμενων εργασιών, στα τμήματα Αθήνα - Κόρινθος και Αθήνα Υλίκη του αυτοκ/δρόμου ΠΑΘΕ, προυπολογισμού 92.000.000 Ευρώ.
 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
2004
Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το έργο "Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης"
 
BOUYGUES ASF.
ΑΛΤΕ Α.Ε.
2005
Οριστική μελέτη οδοποιίας της Αρτηρίας και του παράπλ. δίκτυου των τμημάτων "Δερβένι - Δορκάδα" και "Δορκάδα - Ρίζανα" του κάθετου άξονα "Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας", προυπολογισμού 102.000.000 Ευρώ.
 
ALPINE MAYREDER
BAU GmbH
2005
Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το έργο «Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ τμήμα Αθήνα – Μαλιακός και συνδετήρ. κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα»
 
ΤΕΡΝΑ Α.Τ.Ε.
2006
Οριστική μελέτη οδοποιίας της Αρτηρίας και του παράπλ. δίκτυου του τμήματος "Παραδείσια - Τσακώνα" του κάθετου άξονα "Τριπόλεως - Καλαμάτα".
 
ALPINE MAYREDER
BAU GmbH
2006
Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ για την ωρίμανση μελετών ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα "Κλειδί-Πολύκαστρο-Εύζωνοι".
 
ΥΠΕΧΩΔΕ
2006
Έργα υποδομής για το έργο «Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης» στην νήσο Σύμη. Υδραυλική μελέτη.
 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
2006
Eγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης και ανεμογεννητριών στην νήσο Ύδρα. Υδραυλική και Στατική μελέτη.
 
CLEAR WATER THINK TANK AEG
2007
Αδειοδότηση και Μελέτη εφαρμογής δικτύου οπτικής ίνας για την διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών κέντρων και σταθμών βάσης από Αθήνα έως Πάτρα.
 
HELLAS ON LINE
2007
Μελέτη των αυτοκινητοδρόμων ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο μέχρι και την παράκαμψη Ιωαννίνων, ΠΑΘΕ από Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) μέχρι τον Μαλιακό (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ από Σχηματάρι έως Χαλκίδα
 
EURO IONIA S.A.
2007
Αδειοδότηση και Μελέτη εφαρμογής δικτύου οπτικής ίνας για την διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών κέντρων και σταθμών βάσης στην Δυτική Είσοδο Θεσ/νίκης
 
FORTHNET A.E.
HELLAS ON LINE
2007
Αδειοδότηση και Μελέτη εφαρμογής δικτύου οπτικής ίνας για την διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών κέντρων και σταθμών βάσης από Κερατέα έως Ανάβυσσο
 
HELLAS ON LINE
2007
Αδειοδότηση και Μελέτη εφαρμογής δικτύου οπτικής ίνας για την διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών κέντρων και σταθμών βάσης στο Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης
 
WIND